SYSTEM KONTROLI

Skoczek spadochronowy D. B., którym już mówiliśmy, wykazujący mimo znacznego doświad­czenia (wykonał już 150 skoków) złą samokontrolę emocjonalną oznaki małej odporności na stres, odznaczał się też — w porów­naniu z innymi skoczkami — uderzającą wprost nieregularnością krzywych ilustrujących wszystkie trzy wskaźniki fizjologiczne. Autor badań przyrównuje jego system kontroli do wadliwie dzia­łającego serwomechanizmu, który, włączając się z opóźnieniem działając nazbyt silnie, prowadzi do nadmiernych oscylacji wiel­kości kontrolowanej zmiennej.Ponieważ mówiliśmy poprzednio o wyraźnym związku, jaki za­chodzi między poziomem zróżnicowania psychologicznego jednostki a kontrolą emocjonalną, można tu wspomnieć o badaniach wiążą­cych wymiar „witkinowski” z fluktuacjami aktywacji. J. Silver- man i współpr. (1961, cyt. za: Hustmyer i Karnes, 1964) dobrali, na podstawie wyników w teście RFT i specjalnych wskaźników w metodzie Rysunku Postaci, osoby wyraźnie różniące się od siebie stopniem niezależności od pola. Okazało się, że w warunkach de- prywacji sensorycznej u „niezależnych” występuje mniej spon­tanicznych wahnięć poziomu przewodnictwa niż u „zależnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *