POSŁUŻENIE SIĘ TECHNIKAMI

Wyżej opisany przykład wskazuje, że efektywne posłużenie się technikami samokontroli wymaga w pewnych przynajmniej okolicznościach tego, by czło­wiek posiadał prawdopdobne wyobrażenie przyszłości (zespół ocze­kiwań co do następstw zdarzeń) oraz by zdarzenia rzeczywiście to­czyły się „zgodnie z planem”. Jest więc możliwe, że poczucie kon­troli nad sytuacją oddziałuje na lęk nie tylko bezpośrednio, ale przez stwarzanie odpowiednich warunków psycbplogicznych dla uruchomienia wypracowanych technik kontroli.Można więc stwierdzić, że ważnym korelatem samokontroli emocjonalnej jest poczucie sprawowania kontroli nad otoczeniem, obejmujące przekonanie, że zdarzenia toczą się regularnie i można przewidzieć ich bieg, oraz przekonanie, że można oddziaływać na nie w pożądanym przez siebie kierunku. Powyższą zależność można wyjaśnić rozmaicie.  Zgodnie z rozpowszechnioną tezą, sytuacje spostrzegane jako nieokreślone, niejasne, nieprzewidzialne — wywołują z reguły stan lęku, niepokoju i napięcia (por. Maslow, 1964; Lazarus, 1966; Man- dler i Watson, 1966; Averill, 1973).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *