OBOK STUDENTÓW

Obok studentów, którym niepokój utrudnia zda­wanie egzaminów i uzyskiwanie pozytywnych wyników w nauce, istnieją też tacy, u których lęk jest inaczej „wkomponowany” w strukturę działania, ułatwiając im osiąganie pozytywnych re­zultatów przy rozmaitych sprawdzianach akademickich. Ci ostatni są prawdopodobnie nie mniej reaktywni emocjonalnie niż pierwsi, ale różnią się od nich typem osobowości: różnica może polegać m. in. na rozmaitym stopniu rozwoju mechanizmów kontroli.Mówiliśmy dotąd ogólnie o reaktywności fizjologicznej, tak jakby zmiany w obrębie aktywacji posiadały tylko jedną właści­wość: amplitudę reakcji. Tak jednak nie jest. Jeżeli mówimy o po­budliwości fizjologicznej, możemy mieć na myśli szereg innych,względnie niezależnych od siebie jej charakterystyk, kto wie, czy nie bliżej związanych ze zdolnością samokontroli niż sama wielkość reakcji na bodziec. Wskazuje na to np, szereg badań prowadzonych na pacjen­tach nerwicowych, u których możemy z uzasadnieniem domyślać się zaburzeń w sferze kontroli nad emocjonalnością (por. Martin 1960; Duffy, 1962, rozdz. 11), O ile jest rzeczą sporną, czy nerwi­cowcy wykazują większą reaktywność fizjologiczną na bodźce (w zakresie rozmaitych wskaźników aktywacji, takich jak napięcie mięśniowe, tętno, ciśnienie krwi, przewodnictwo skóry itd.), o tyle badania Malmo i współpracowników zdają się dowodzić w sposób nie podlegający raczej dyskusji, że reakcje fizjologiczne mają u nich skłonność do zalegania (dłuższego utrzymywania się niż u osób zdrowych) oraz że stopień adaptacji fizjologicznej jest u nich znacznie słabszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *