MOŻNOŚĆ SPRAWOWANIA KONTROLI

Jeżeli tak jest, to możność sprawowania kontroli nad otoczeniem (zarówno poznawczej, jak behawioralnej) czyniącej na ogół sytuację „zrozumiałą”, prze­widywalną dla jednostki, powinna lęk redukować.Można jednak wyjaśnić wskazaną zależność inaczej, np po­przez założenie, że z poczuciem regularnego biegu wydarzeń (po­znawczy aspekt wewnętrznego umiejscowienia źródła kontroli nad otoczeniem) związana jest możliwość ich antycypowania, pozwala­jącego jednostce wystarczająco wcześnie uruchamiać wypracowane przedtem skuteczne techniki samokontroli (Epstein 1967).Na zależność, o której tu mowa, można też spojrzeć z punktu widzenia modelu procesów samokontroli zaprezentowanego w roz­dziale 3. W modelu tym zakłada się, że efektywność samokon­troli (rozumiana jako elastyczność w posługiwaniu się technikami kontroli, które używane są przez jednostki jedynie jako narzędzia służące utrzymaniu integracji własnego postępowania i realizo­waniu zhierarchizowanych celów osobistych), zależy od stopnia, w jakim jednostka ujmuje samą siebie jako podmiot własnej aktywności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *