MOŻLIWOŚĆ WYJAŚNIENIA ZWIĄZKU

Na jeszcze inną możliwość wyjaśnienia związku między we­wnętrznym umiejscawianiem źródła kontroli a poziomem samo­kontroli emocjonalnej wskazują obserwacje S. Epsteina (1967), po­czynione w trakcie wieloletnich badań nad skoczkami spadochro­nowymi. Zauważył on mianowicie, że u doświadczonego skoczka, wykazującego zazwyczaj duże opanowanie i spokój w dniu skoku, pojawia się czasem niespodziewana, bardzo silna reakcja lękowa, kiedy z jakichś powodów ulegnie zakłóceniu rytm ustalonych, stereotypowych czynności poprzedzających zwykle wykonanie skoku. Jeden ze skoczków zdrzemnął się podczas powolnego wzno­szenia się samolotu na dużą wysokość i, chociaż obudzono go w momencie, kiedy pozostało aż nadto czasu na fizyczne przygo­towanie się do skoku, odczuwał niespodziewany, silny lęk i nie czuł się psychicznie gotowy do skoku (Epstein, 1967, s. 18). Autor tłu­maczy ten fakt, zgodnie ze swoją teorią, tym, że skoczek nie zdążył uruchomić wyuczonych sposobów hamowania lęku, spełniających względem tej emocji funkcję kontrolną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *