MŁODZI NIEDOŚWIADCZENI

Badania S. Epsteina (1967, s. 22 – 28) ujawniły, że młodzi, nie- doświadczeni skoczkowie spadochronowi, którzy nie wypracowali jeszcze efektywnych technik kontroli nad lękiem, wykazują (nie­zależnie od wielce charakterystycznych różnic w samym kształcie krzywych, dostarczających bazy empirycznej dla oryginalnej teorii Epsteina, o której powiemy  znacząco silniejsze re­akcje fizjologiczne (elektryczne przewodnictwo skóry, tętno, czę­stość oddechów) niż skoczkowie doświadczeni, którzy przejawiają dużą odporność na stres. Ponieważ jednak różnice te są następ­stwem obycia ze szczególnym rodzajem sytuacji stresowej i wy­nikiem procesów uczenia się polegających na przyswojeniu sobie przez skoczków określonych technik kontroli, bardziej interesujące byłoby jednoczesne porównanie różnic indywidualnych w zakresie reaktywności fizjologicznej i samokontroli emocjonalnej u skocz­ków o wyrównanym poziomie doświadczenia. W tym celu S. Epstein (1967, s. 29 – 31) wybrał trzech doświadczonych skocz­ków, wyraźnie różniących się poziomem i stylem kontroli emo­cjonalnej i porównał zmiany zachodzące w poziomie aktywacji (w zakresie tych samych trzech wskaźników), rozpatrywane jako funkcja przybliżania się w czasie momentu skoku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *