GDY ODCZUWASZ NIEPOKÓJ

S. Korchin i H. A. Heath (1961) poddali grupę studentów ba­daniom za pomocą Kwestionariusza Percepcji Autonomicznej Man- dlera (APQ). Skala ta mierzy stopień, w jakim stanom emocjonal­nym człowieka towarzyszą doznania somatyczne z różnych rejo­nów ciała (przykład pytania: „Kiedy odczuwasz niepokój, czy two­je ręce stają się zimne?”). Poprzednie eksperymenty Mandlera wy­kazały, że osoby z wysokimi wynikami w APQ przejawiają wię­kszą reaktywność fizjologiczną na bodźce stresowe niż osoby z niskimi wynikami uzyskanymi w tej skali. W badaniach Korchi- na i Heath, które obecnie omawiamy, wyszło na jaw, że wynik w APQ koreluje negatywnie z tzw. siłą ego (mierzoną za pomocą skali Barrona), która, zgodnie z koncepcjami psychoanalitycznymi, wyraża m. in. zdolność człowieka do panowania nad swoimi impul­sami emocjonalnymi. Również i ten wynik może, jakkolwiek bardziej pośrednio, wskazywać na pozytywną zależność między reaktywnością fizjologiczną a słabością kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *