WARUNEK KONIECZNY

Stanowi to warunek konieczny, a zarazem sprzyjający poczuciu możliwości zbiorowego od­działywania na sytuację, a w konsekwencji walk ludowych czy narodo­wych w różnorodnej formie i o różnym natężeniu.Przykładem współczesnych teorii podkreślających aspekt zbioro­wych zachowań o charakterze agresywnym rozpatrywanych przy okazji charakterystyki konfliktów społecznych jest koncepcja J.C. Davies’a [1968]. Łączą się w tej teorii charakterystyki psychologiczne i socjolo­giczne, co w efekcie daje nam psychosocjologiczną interpretację agresji interpersonalnej rozpatrywanej w makroskali. Przemieszanie terminolo­gii psychologicznej i socjologicznej, bądź zastosowanie określonych terminów w innych kontekstach może sugerować pojawienie się nowych jakości zjawiska, co do którego opis dotychczasową terminologią, np. psychologiczną, okazuje się być niewystarczający.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *